Personal

Det är vi som jobbar i P.J.Carlsson Maskin AB.

Försäljning och butik

Benny Carlsson

Christina Carlsson

Johan Eriksson

Verkstad

Johnny Carlsson

Emil Eriksson

Börje Lundqvist

Mathias Jansson