CRANDE PRO-LINE (YFM10063)

7 495 kr

Svensktillverkad vajerkran för lastning av timmer.


Vinsch kan monteras direkt på vajerkran med hjälp av stolpe för vinsch YFM10022.

Alternativt kan vinschen monterad på fyrhjulingen användas med hjälp av vajerbrygga YFM10066